Nieuws

> het laatste nieuws in je mailbox? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief

Onderzoek: 4 trends voor bouwbedrijven voor kopen en verkopen van machines

Onderzoek: 4 trends voor bouwbedrijven voor kopen en verkopen van machines

Europese eigenaren van bouwmachines voorzien een productiviteitsstijging in 2021, een uitbreiding van hun machinepark en hun aankopen vooral online te doen. Nederlandse bedrijven verwachten juist meer materieel af te stoten. Deze en andere uitkomsten kwamen naar voren in een recent uitgevoerd onderzoek van Ritchie Bros.

Ongeveer 200 bedrijven in de bouwsector deden mee aan het onderzoek van Ritchie Bros., waaronder uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Opleving materieel voor 2021

Waar de Europese bouwsector in het algemeen een productiviteitsdaling zag als gevolg van de Covid-19-pandemie, was een groot deel van Nederlandse bedrijven in het onderzoek optimistisch over 2020. Bijna de helft gaf aan een stijging in productiviteit te hebben ervaren en slechts 4% sprak van een ‘grote daling’. Van de 200 ondervraagde bedrijven bleek een grote meerderheid van de ondervraagde bedrijven was optimistisch over een stijging van de productiviteit in 2021. Hoewel 95% van de respondenten verklaarde dat Covid-19 van invloed is geweest op beslissingen over het aanschaffen of afstoten van machines uit hun vloot, kijken de meeste van deze bedrijven nu uit naar een winstgevender 2021 naarmate de projecten in de regio's toenemen en de orderportefeuilles groeien. 

"Dit wordt duidelijk weerspiegeld in heel Europa in wat we zien op onze veilingen en marktplaatsen," zegt Jeroen Rijk, Managing Director bij Ritchie Bros. "Veel bedrijven hebben te maken met een hoge bezettingsgraad van hun materieel en zijn vaak op zoek naar nieuwe of vervangende machines die ze aan het werk kunnen zetten. De internationale vraag naar materieel neemt sterk toe, wat leidt tot recordaantallen van deelnemende bieders en sterke prijsresultaten van onze veilingen."

Meer dan 70% van de respondenten uit de vier Europese landen is van plan hun vloot zware machines in de loop van het jaar uit te breiden, waarbij 19% zelfs van plan is hun vloot 'aanzienlijk' te vergroten. Opvallend is dat 42% van de Nederlandse bedrijven verwacht hun materieelpark 'aanzienlijk' te verkleinen, tweemaal zoveel als het gemiddelde van alle ondervraagde landen.

Terwijl bedrijven hun vloot in evenwicht willen brengen voor toekomstige projecten, werden twee redenen het vaakst benoemd om materieel af te stoten: er zijn andere type machines nodig voor het werk en huidige machines hebben teveel uren gedraaid. Nederlandse bedrijven waren zich met name bewust van stijgende onderhoudskosten en gaven dat aan als belangrijke reden om te verkopen of vervangen. 

Aanhoudende groei van online transacties

Ook bleek uit het onderzoek dat er een verschuiving is in het aankoop- en verkoopgedrag voor zware machines. Men is met name in de loop van 2020 meer vertrouwd geraakt met het online regelen van producten en diensten, waaronder het kopen en verkopen van materieel. 

Bijna 90% van de respondenten voelt zich op zijn gemak bij het online kopen van bouwmachines, waarbij 13% zelfs aangeeft van plan is om in 2021 al hun (gebruikte) machineaankopen online te doen. Meer dan 10% van de respondenten zegt de voorkeur te geven aan een persoonlijk bezoek om machines die zij nodig hebben te bekijken en kopen. Wat de verkoop van machines betreft, zou een even hoog percentage van 84% zich vertrouwd voelen om dit online te regelen, waarbij bijna 43% verwacht meer dan de helft van hun machineverkopen via digitale kanalen te zullen faciliteren.  

Ruim 70% van de deelnemende bouwbedrijven in het onderzoek zagen het volledige online kopen en verkopen van materieel als een goede vervanging van fysieke alternatieven. De meningen onder de Britse respondenten waren sterk verdeeld: slechts 47% is het ermee eens dat online kopen en verkopen een geschikte vervanging is voor offlinemethoden, zoals een dealer bezoeken of het bijwonen van live veilingen ter plaatse. Wat opviel in de enquête was dat bouwbedrijven uit Frankrijk grootste voorstander waren van het online afhandelen van vlootaanpassingen, waarbij 58% zelfs aangaf te overwegen om dit in 2021 niet meer offline te doen.

Deze uitkomsten komen overeen met Ritchie Bros.’ ervaringen met de gedragsveranderingen op de materieelmarkt. De online activiteit van het bedrijf is in 2020 extreem toegenomen; websiteverkeer steeg met 13% tot ruim 140 miljoen bezoeken, biederregistraties stegen met 77% tot 1,2 miljoen en het aantal biedingen op veilingitems steeg met 65% tot 15 miljoen. 
 

De menselijke band blijft cruciaal

Hoewel het merendeel van alle respondenten in elke categorie een voorkeur had voor online transacties, werden fysieke methoden nog steeds gewaardeerd. Met name kleinere bouwbedrijven met vloten van 2 tot 10 items; 92% van deze bedrijven gaf juist een sterke voorkeur te hebben om persoonlijk en op locatie een aankoop of verkoop te willen afhandelen.

Het geeft aan dat ondanks de verschuiving naar digitale transacties, er behoefte blijft aan goede geïntegreerde online en fysieke diensten.

Rijk voegt hieraan toe: "Digitaal is de nieuwe norm, maar we hebben het hier niet over het bestellen van een nieuw paar schoenen op je favoriete website. We hebben te maken met waardevolle industriële goederen, complexe internationale logistiek en bedrijven die zonder onnodige afleidingen hun doelstellingen willen behalen. Hoe krachtig de technologie ook is, je zult altijd goede mensen en fysieke locaties nodig hebben om de beste resultaten te faciliteren."

In de afgelopen zes maanden heeft Ritchie Bros. een aantal kleinere veilinglocaties in Europa toegevoegd om een meer op maat gesneden service te kunnen bieden aan klanten die verder weg van de hoofdveilinglocaties, zoals die in Moerdijk (Noord-Brabant), zijn gevestigd. Rijk vervolgt: "Door onze diensten dichter bij de klanten te brengen, is het gemakkelijker om te verkopen, hebben ze lagere kosten en meer gepersonaliseerde diensten. Ze leveren de machines aan, wij nemen ze in bewaring en verkopen ze in onze veiling of online marktplaats. De veilingtechnologie en marketingcampagnes stellen de klant in staat om internationale kopers dichter bij huis te bereiken. Uiteindelijk is de persoonlijke band tussen de klant en onze medewerkers echt de hartslag van de hele operatie.

Data inzetten om betere beslissingen te nemen

Met de groei van online verkoop van machines, tractoren en trucks kwam er een explosie van nieuwe data. Een voordeel voor eigenaren van materieel; met behulp van data kan men beter analyseren wat de markt doet en hoe hun materieelvloot optimaal beheerd wordt. Dankzij nieuwe marktinzichten, de prijsontwikkeling van materieel en de mogelijkheid om regio's met een grote vraag te identificeren, kunnen bedrijven risico's beperken en strategische beslissingen maken.   

Rijk concludeert: "Veel bouwbedrijven zijn op dit moment gefocust op hun werk en we zien vaak dat ze ongebruikte machines in de hoek van hun werf stallen. Of ze zien een flinke uitdaging om hun machines efficiënt te vervangen door nieuwere varianten. Alle machines, oud of nieuw, hebben een waarde op de markt en hun eigenaars zoeken naar manieren om het rendement op hun investering te optimaliseren. Met behulp van datamodellen en tools kunnen we zien wat de markt doet voor bepaalde groepen activa en de verkoopstrategie van de klant daarop afstemmen om het rendement te optimaliseren."

Bevindingen per regio’s 

Duitsland 
-100% van de respondenten uit Duitsland meldde dat Covid-19 van invloed is geweest op de aanpassing van het machinepark, waarbij 33% aangaf dat het de aankoop 'zeer sterk' had beïnvloed. 
-82% van de bedrijven is van plan hun materieelpark in 2021 uit te breiden.
-63% van de respondenten uit Duitsland gaf aan hun materieel vooral online te willen verkopen.

Nederland 
-Nederland ging in tegen verschillende trends die in andere regio's werden waargenomen: 50% van de respondenten meldde een stijging van de productiviteit in 2020.
-65% van de Nederlandse bedrijven was het ermee eens dat het online kopen en verkopen van zwaar materieel en trucks een goede vervanging is van de fysieke alternatieven.
-41% van de Nederlandse respondenten verwacht hun vloot in 2021 aanzienlijk te verkleinen.

Frankrijk 
-Respondenten uit Frankrijk meldden de grootste daling van de productiviteit vanwege Covid-19, met 71% van de respondenten die een impact rapporteerden. 
-58% van de Franse respondenten verklaarde dat ze het liefst via online kanalen zouden kopen en verkopen.
-86% van de bedrijven was het erover eens dat het online kopen en verkopen van materieel een goede vervanging is van de traditionele face-to-face-opties. 

Het Verenigd Koninkrijk
-Vergeleken met andere regio's hielden bouwbedrijven in het Verenigd Koninkrijk in 2020 het meest vast aan hun machines - 39% verklaarde vorig jaar geen machines te hebben verkocht (het totale onderzoeksgemiddelde was 25%).
-Onder bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk toonde het onderzoek een tweedeling in het kopen of verkopen van machines volledig online versus persoonlijk. De helft van de Britten gaf aan een voorkeur te hebben om bouwmachines face-to-face te kopen en verkopen.
-De verhuurmarkt in het Verenigd Koninkrijk blijft robuust. 58% van de Britse respondenten zei te verwachten dit jaar meer machines te huren dan vorig jaar.

 

Voor meer informatie: Ritchie Bros.