Nieuws

> het laatste nieuws in je mailbox? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief

Milieuvriendelijk gecombineerd met een economische oplossing

Milieuvriendelijk gecombineerd met een economische oplossing

De kaakbreker Mobicat MC 110(i) EVO2 en de kegelbreker Mobicone MCO 90(i) EVO2, met hun efficiënte directe aandrijving van de breker, hebben een holistisch aandrijfconcept dat de basis vormt voor een hoge kosteneffectiviteit.

Crusher directe aandrijving met elektrische hulpaandrijvingen – zuinig en stil

Beide machines van de nieuwe EVO2-generatie zijn uitgerust met een gepatenteerde aandrijflijn. De breker wordt direct aangedreven, waardoor een laag brandstofverbruik mogelijk is, via een betrouwbare vloeistofkoppeling. Transportcomponenten, zoals de trilgoot, de dubbeldeks voorzeef of de afvoerbanden, zijn volledig elektrisch. Een robuuste en goed bereikbare aandrijving garandeert een efficiënte krachtoverbrenging. Het werkt niet alleen met een hoog niveau van efficiëntie, maar heeft ook een ideale bescherming tegen stof. Stilstandstijden kunnen voor een groot deel worden voorkomen. De vermogens- en lastafhankelijke ventilatoraandrijving zorgt bovendien voor een geluidsarme en zuinige werking. Gebruik in de ECO-modus kan bovendien het brandstofverbruik en de slijtage tijdens stationaire fasen verminderen. De planten kunnen optioneel worden uitgerust met een warmtepakket (-15 tot +50 °C) of een koudpakket (-25 tot +40 °C). Het koudepakket heeft een autonome bijverwarming met een handige timerfunctie.

Milieuvriendelijke werking - minder lawaai en stof

In het nieuwe aandrijfconcept wordt het toerental van de koelventilator en dus ook het koelvermogen automatisch geregeld, waardoor het geluidsniveau aanzienlijk wordt verlaagd. Behalve minder stofpenetratie dankzij een lager volume verplaatste koelere lucht, is het werken in de buurt van de machine een stuk prettiger voor de machinist.
Voor de kaakbreker Mobicat MC 110(i) EVO2, die vaak wordt gebruikt in stedelijke omgevingen, is ook een optioneel geluidsbeschermingspakket verkrijgbaar. Het aanzienlijk verminderde geluidsniveau zou zelfs werken zonder speciale gehoorbescherming mogelijk maken - afhankelijk van het te verwerken materiaal, verdere omgevingscondities en lokale voorschriften.
Om stof te verminderen zijn de machines in de standaard serie onder meer uitgerust aan de brekerinlaat en brekerafvoerband met watersproeiers en de daarbij behorende technische infrastructuur. Hierdoor kan een optioneel verkrijgbare waterpomp of, indien aanwezig, een externe waterbron worden gebruikt. Optionele bandafdekkingen dragen ook bij aan een verbetering van de luchtkwaliteit tijdens het breken.
Deze maatregelen komen ten goede aan de machinebediener, de verdere randapparatuur op de bouwplaats, omwonenden en het milieu. 

Importeur voor België: Wirtgen Belgium
Importeur voor Nederland: Wirtgen Nederland

 

Voor meer informatie: Wirtgen