Nieuws

> het laatste nieuws in je mailbox? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief

Stehr combineert verdichting met water

Stehr combineert verdichting  met water

Sneller en beter verdichten met Stehr machines. Door de oppervlakte met water te bevochtigen wordt de verdichting van gebroken puin en zand aanzienlijk verhoogt. Stehr heeft nu een combinatie ontwikkeld waarbij dit in een werkgang gebeurt.

In tijden van steeds hogere brandstofkosten en milieuregelgeving zijn de machines van Stehr altijd degene die deze ontwikkeling het hoofd bieden en is het bedrijf dan ook goed voorbereid op de toekomst. Het waren de specialisten uit Oberhessen rond Jürgen Stehr die de extra trilplaat voor wielladers, tractoren, graafmachines enz. uitvonden. Dit bewees, nog voordat de brandstofprijzen verdubbelden, dat ten minste 50% van de benodigde energie werd gebruikt door conventionele verdichting apparatuur gaat verloren aan onnodige, soms zelfs schadelijke, trillingen in de omgeving.
Besparing van deze onnodige energie betekent 50% minder brandstofverbruik en navenant minder CO2 -productie .

Snelle uitdroging van materiaal

Tegelijkertijd zijn de oppervlakteprestaties drie keer beter, wat betekent dat de verdichtingsprocessen voor niet-samenhangend grindachtig materiaal in de toekomst energiezuiniger, milieubewuster en kosteneffectiever kunnen worden uitgevoerd. Volgens de specificaties van de ZTV SoB-StB hoort daarbij een optimaal watergehalte van de te verdichten grond (FGSV 2007a, p. 20). Dit is ongeveer 5%. Omdat met name het bovenste gedeelte bij zomerse temperaturen na korte tijd snel uitdroogt, worden de door de opdrachtgever opgegeven verdichtingswaarden niet gehaald. Om dit probleem in de toekomst optimaal op te lossen, zijn het wederom de machines van Stehr die als enige op de markt optimale voorwaarden bieden.

Om water te besparen wordt alleen daar water aangebracht waar het nodig is: voor de trilplaat. Ook hier komt de oplossing van Stehr: een waterwagen met aangebouwde gepatenteerde (EP 2 891 750 B1) Stehr trilplaat SBV 80 H4, 2800 mm breed met balanceerkrachten van 4 x 80 kN. Via een hydraulisch traploos instelbare hogedrukwaterpomp wordt het water onder hoge druk ca. 10 meter voor de trilplaat aangebracht om de afzonderlijke korrels met een smeerfilm van water te bedekken. Hierdoor kunnen optimale verdichtingsresultaten worden bereikt met minder energie, minder brandstof, minder CO2 -productie , veel grotere oppervlaktedekking en betere verdichtingswaarden.

Dit alles wordt bereikt door het samenspel van fysische formules ( kracht is gelijk aan massa maal versnelling / f=m), het aanleren van de fysische eigenschappen van grondmechanica en elektronica die speciaal door Stehr zijn ontwikkeld. Alle gegevens, zoals rijsnelheid, brandstofverbruik, verdichtingsprocessen, frequentie, gebiedsdekking, enz. kunnen worden weergegeven op een duidelijk display in de cabine.

Betere verdichting

Zoals de vakman bekend zal zijn, veroorzaakt blootstelling aan de dynamische trillingskrachten in de grond dat de afzonderlijke korrels gaan trillen. Hierdoor worden de kleinere korrels tussen de holtes van de grotere korrels verschoven - er ontstaat een dichtere, stabielere laag. Dit kan aanzienlijk worden verbeterd door gebruik te maken van Stehr-plaatverdichters met hun innovatieve technologie.

Het te verdichten materiaal wordt met een trillingsfrequentie van 70 Hz tweemaal zo snel aangeslagen als de natuurlijke trillingsfrequentie van de te verdichten grond. Dit ligt meestal tussen 25 en 35 Hz en verandert naarmate de verdichting vordert. Door dezelfde, geschatte frequenties in de grond te injecteren, zullen voornamelijk de korrels met een grotere diameter gaan trillen, terwijl kleinere korrels minder zullen reageren vanwege de relatief lage versnelling.
De wiskundige relatie d ~ 1/n² geldt tussen de korrelgrootte d en zijn eigen frequentie n . Hogere excitatiefrequenties stimuleren de kleinere korrels om te oscilleren, waardoor ze beter migreren naar de vrije ruimtes tussen de grotere korrels.
Extra druk, die elektronisch wordt geregeld door de traploos instelbare belasting op het niet-vibrerende bovendeel, verhoogt de oppervlaktedruk en zorgt voor een veel homogener oppervlak.
Het samenvoegen van al deze factoren resulteert in een energie-efficiëntie bij het voltooien van verdichtingswerkzaamheden die momenteel geen ander alternatief heeft.

 

Voor meer informatie: Stehr Baumaschinen