Nieuws

> het laatste nieuws in je mailbox? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief

Met Hitachi’s Belgische klei winnen voor Nederlandse dijken

Met Hitachi’s Belgische klei winnen voor Nederlandse dijken

De Belgische aannemer Ceulemans Fr & Co heeft geïnvesteerd in een tweetal Hitachi ZX490LCH-6's die helpen bij de bescherming tegen overstromingen in Nederland. Het in Berlaar gevestigde bedrijf bezit en exploiteert een kleiput van 30 hectare bij Schelle, net onder Antwerpen, waaruit de grote Zaxis-graafmachines onder licentie tot 2.700 ton per dag graven tot een diepte van 15 meter.

Productief en betrouwbaar

"We graven uitsluitend met graafmachines van Hitachi en onze huidige twee ZX490LCH-6's zijn zeer productief in de kleiput", zegt Wim Ceulemans, de derde generatie van de familie die het bedrijf leidt. Het werd in 1953 opgericht door zijn grootvader Frans Ceulemans en vanaf begin jaren zeventig geleid door zijn vader Herman. De vierde generatie, Wims zoon Herman, bedient een van de grote Zaxis-graafmachines in de groeve.
We zijn tevreden met deze machines vanwege hun lage brandstofverbruik, zeer vlotte werking en nauwkeurige afwerking dankzij de hydrauliek”, vult Wim aan. “Al onze Hitachi-machines zijn even betrouwbaar gebleken en hadden een hoge inruilwaarde. Mijn voorkeur gaat uit naar de ZX490LCH-6 omdat deze veel voordelen heeft ten opzichte van de vorige generaties. Hij is moderner en geavanceerder, maar ook gebruiksvriendelijker en zuiniger.

Kwaliteitsproducten en service

Ceulemans Fr & Co heeft meer dan 30 graafmachines van Luyckx gekocht sinds het in 1982 de eerste vier machines uit de UH-serie bestelde bij de toen pas aangestelde Belgische Hitachi-dealer. Naast de twee ZX490LCH-6's (2018 en 2019) omvat het huidige wagenpark een ZX300LCH-6 (2017) en een ZX135US-3 (2005). De drie grotere machines vallen onder een vijfjarig reparatie- en onderhoudscontract van 7.000 uur.
We werken al meer dan 40 jaar samen met Luyckx, vanwege de goede verstandhouding en de vriendschappelijke zakenrelatie die we samen hebben opgebouwd”, zegt Wim. “We zijn overtuigd van de kwaliteit van de producten en service die we krijgen, dus we hopen nog vele jaren samen te werken met Luyckx en Hitachi.”

Beste kwaliteit klei

De grondstoffen die door de Zaxis-6-machines worden uitgegraven, zijn ‘erosieklasse 1’ en behoren daarom tot de beste kwaliteit kleiproducten die in de regio verkrijgbaar zijn. Ceulemans verkoopt het product aan de aannemers die in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma de dijken versterken.
Als laaggelegen land is Nederland gevoelig voor overstromingen door de vele meren, rivieren en kanalen. Wettelijke veiligheidsnormen verminderen het risico met meer dan een factor tien en hieraan wordt voldaan door de uitvoering van de waterveiligheidsmaatregelen van het programma. Deze dekken tweederde van alle primaire waterkeringen die in een hoger tempo en tegen lagere kosten moeten worden versterkt in vergelijking met eerdere projecten.

Importeur voor België: Luyckx
Importeur voor Nederland: Hitachi CM

 

Voor meer informatie: Hitachi Construction Machinery