Agenda

Bouwmachines van Toen Filmavond

Op vrijdagavond 2 juni 2023 organiseert het BvT-museum de eerste BouwmachinesvanToen filmavond. Deze filmavond wordt verzorgd door Wim van de Borne. Wim brengt films uit zijn eigen collectie mee, maar er zijn ook films die uit het BvT archief komen.